Предлагането на оптимално съотношение между цена и качество е една от водещите политики на марката Shaper. Радостни сме, че потребителите разпознават в нас свой надежден партньор, при когото могат да намерят точно тази така търсена комбинация. Когато става въпрос за хранителни добавки, качеството е един от водещите фактори. Само продукт с високо качество е безопасен за употреба и може да ви донесе желаните резултати. Всички наши добавки са произведени в Германия, а съставките и крайните продукти преминават регулярни проверки. Производителят извършва дейността си при спазване на следните стандарти:

GMP (Good Manufacturing Practice)

Това е международно признат стандарт, създаден за контрол на качеството във фармацевтичната индустрия. Той предполага постоянно наблюдение на всички аспекти на производствения процес, защото дои и най-малките отклонения от стандарта могат да доведат до големи негативни ефекти. Въпреки че този стандарт не е задължителен при производството на хранителни добавки, нашите партньори отдавна се придържат към него!

HAACP (Hazard Analysis Critical Control Point)

HAACP системата се използва за наблюдение на производството като фокусът е съсредоточен върху възможните опасни точки в него. Целта е предварително да се установят и премахнат слабите места, за да бъдат предотвратени проблемите, преди да са се появили. Този процес покрива всички етапи на производството – от доставката на суровините, през изработването на готовия продукт и до опаковането му, както и извършването на лабораторни анализи. Според Директива на Европейската комисия от 2002 г., прилагането на този стандарт е задължителен за всички производители на хранителни продукти.

ISO 9001 и ISO 9002

Тези два стандарта се отнасят главно до системата на документиране, за да може тя да осигури проследяемост на всеки детайл. Това позволява да се осветят и елиминират проблемите в един процес, ако има такива. Въвеждането и прилагането на ISO стандартите води до по-голяма удовлетвореност на потребителите, тъй като грешките са сведени до абсолютен минимум.

Прилагането на всички тези стандарти има само една единствена цел – да предложим на вас, нашите клиенти, висококачествените продукти, които заслужавате. И то на достъпна цена.