100% защита при плащане

Сайтът на Shaper  ползва SSL сертификат, за да осигури сигурността и спокойствието на своите потребители при въвеждане на конфиденциална информация онлайн платформата. SSL (Secure Socket Layer) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

SSL е протокол разработен от Netscape Communications Corporation. Основното му предназначение е да установи защита на информацията от подслушване, подправяне и др. Осигурява висока степен на конфиденциалност. Използва се при on-line разплащания, on-line трансфери, електронно банкиране и др. с цел предпазване на информация за платежни данни, профили и акаунти, пароли за достъп, данни от кредитни карти, банкови сметки и т.н.